VOORWAARDEN & CONDITIES Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Roy Energy tankstations  en de klant.  

1.DefinitiesAanbod : het product –en dienstenaanbod van Roy Energy aan de consument dat via het online Platform kan worden besteld. Bestelling : een bestelling van de consument bij Roy Energy van het door de consument geselecteerde Aanbod. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en Roy Energ ymet betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. Platform : de website(s), apps, tools en andere apparaten van Roy Enery aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.  

2.Identiteit van Roy Energy Roy Terworm,Antwerpseweg 1,6411 RR Heerlen. 045-575 32 83
Roy In de Cramer,In de cramer 15,6411RS Heerlen.045-575 85 39
info@roy-energy.com  

3.Toepasselijkheid 1.     Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op het aanbod 2.     Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst aan met Roy Energyaan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4. De Overeenkomst 1.     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Plaats bestelling’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform. 2.     De Overeenkomst kan slechts worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de betreffende vestiging te melden. 3.     In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn via de door hem aangegeven contactgegevens. 4.     Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie, die in de bevestigingsmail of op de website is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. 5.     Op verse, warme of gekoelde producten kunnen wij bij niet tijdig afhalen van de bestelling geen garantie geven op de versheid van het product.

5.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling 1.     In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Annulering van de Bestelling door de Consument is slechts mogelijk indien expliciet aangegeven is dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is. 2.     Roy Energyheeft het recht de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven. 3.     Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Roy Energy besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren. 4.     Roy Energyheeft het recht Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Roy Energyeen Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Roy Energydat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Roy Energy hiervan aangifte doen bij de politie.

6.Betaling 1.     Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform. 2.     Behoudens het bepaalde in artikel 5, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.  

7. Klachtenregeling 1.     Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen neergelegd te worden via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens. 2.     Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres. 3.     Nadat de klacht is ontvangen zal Roy Energy zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Roy Energy streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen. 4.     Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zuijl en Weerd.  

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1.     Op overeenkomsten tussen Roy Energy en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. 2.     Geschillen tussen Roy Energy en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Roy Energy als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht  

9. Aanbiedingen 1.     Prijzen, aanbiedingen & acties op internet kunnen afwijken van die in de winkel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 2.     Heeft u vragen wat betreft ruilen, retourneren of een andere vraag? Neem gerust contact met ons op

10. Privacy Roy Energy respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Zodra u bij ons een bestelling plaatst hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.   Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te maken slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website verder personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties nadat u daarvoor akkoord heeft gegeven bij uw logingegevens of uw bestelling. U kunt zich ook voor de nieuwsbrief aanmelden zonder dat u klant van ons bent. Afmelden van de nieuwsbrief kan via de link afmelden op onze homepage.  

11. Security Zodra u een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op onze server. U heeft de mogelijkheid een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven zodat u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.   We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen maar zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (denk bijvoorbeeld aan Sisow). Wij verplichten ons om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We kunnen cookies gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt.   Alle online betalingen worden veilig afgehandeld via een SSL Secure verbinding door Sisow. Sisow beschikt over de meest veilige betaalsystemen. We hebben nooit inzage in uw persoonlijke bankgegevens.   Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen. Via uw login kunt u uw gegevens altijd zelf wijzigen.   Bovenstaande regels hebben wij opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke informatie zullen omgaan. We houden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing wordt gepubliceerd op deze pagina.   Schriftelijke communicatie kunt u richten aan: info@roy-energy.com